Persoonlijk en betrokken

BWZ Ingenieurs is een compacte organisatie die bestaat uit één team van gemotiveerde en betrokken medewerkers. Ons team is een mix van specialisten, allround adviseurs en projectleiders.

Onze identiteit

BWZ Ingenieurs is eind 2007 opgericht en is een middelgroot bureau voor ingenieurs- en adviesdiensten. 

Onze dienstverlening kenmerkt zich door een laagdrempelige samenwerking met opdrachtgevers en partners. Die samenwerking is gebouwd op ervaring, een integrale benadering van inrichtingsvraagstukken en het leveren van kwalitatief hoogwaardige producten. 

De monumentale kantoorboerderij Rustenburg in Everdingen is de uitvalsbasis van ons team. 

 

Missie & Visie

Een toekomstbestendig Nederland, dat is onze visie. Daarom hebben wij het als onze missie gemaakt om de leefomgeving van Nederland zo mooi mogelijk in te richten en te behouden, zodat iedereen er optimaal van kan genieten.

Dit geven we vorm door respectvol om te gaan met mensen, planten en dieren en gericht te zijn op samenwerkingen op de lange termijn.

"Respectvolle omgang met elkaar en onze leefomgeving, vanuit een open en enthousiaste houding en aandacht voor duurzaamheid. Dat kenmerkt de teamleden van BWZ."

Harry Zwart
projectleider | directeur
Werkvelden
 • Water en klimaat

  Water en klimaat

  Voor inrichting en gebruik van gebieden leveren wij onderzoek en advies met betrekking tot sturende principes van bodem en water. Dit doen wij met klimaatadaptatie als doel: ontwerpen om hittestress en wateroverlast te voorkomen of negatieve effecten te mitigeren.

  Werkvelden
 • Gebiedsinrichting

  Gebiedsinrichting

  Het opstellen en technisch uitwerken van (integrale) inrichtingsplannen voor het stedelijk en landelijk gebied. Wij verzorgen het gehele proces tot en met contractvorming en uitvoeringsbegeleiding.

  Werkvelden
 • Waterveiligheid

  Waterveiligheid

  Rekenen en tekenen aan primaire en regionale keringen met als resultaat een toekomst-bestendig ontwerp dat ruimtelijk zo optimaal mogelijk is ingepast.

  Werkvelden

Water en klimaat

Voor inrichting en gebruik van gebieden leveren wij onderzoek en advies met betrekking tot sturende principes van bodem en water. Dit doen wij met klimaatadaptatie als doel: ontwerpen om hittestress en wateroverlast te voorkomen of negatieve effecten te mitigeren.

Werkvelden

Gebiedsinrichting

Het opstellen en technisch uitwerken van (integrale) inrichtingsplannen voor het stedelijk en landelijk gebied. Wij verzorgen het gehele proces tot en met contractvorming en uitvoeringsbegeleiding.

Werkvelden

Waterveiligheid

Rekenen en tekenen aan primaire en regionale keringen met als resultaat een toekomst-bestendig ontwerp dat ruimtelijk zo optimaal mogelijk is ingepast.

Werkvelden

Onze expertises

Advisering

Onze ontwerpers, hydrologen, adviseurs en werkvoorbereiders staan voor u klaar en denken graag mee om uw vraag concreet te maken en tot uitvoering te brengen.

Advisering

Ontwerp

Wij beschikken over alle disciplines om het complete ontwerpproces voor u te verzorgen. Van inventarisatie en gebiedsanalyse tot en met het uitwerken van een gedetailleerd (technisch) ontwerp.

Ontwerp

Contracten

Een goed plan verdient een gedegen uitvoeringsvoorbereiding. Dit kan in de vorm van het opstellen een RAW-bestek of een UAV-gc contract.

Contracten

Uitvoering

Na aanbesteding van een werk wordt vaak een directie UAV aangesteld om als vertegenwoordiger van de opdrachtgever het werk te begeleiden. Onze directievoerders en toezichthouders zijn hier zeer bekwaam in.

Uitvoering

Beheer en monitoring

Nadat een werk is gerealiseerd is het belangrijk om het juiste beheer uit te voeren en te monitoren. Samen met u bekijken wij welke vorm van beheer gewenst en haalbaar is.

Beheer

Gerelateerde projecten

Planuitwerkingsfase 1e tranche Kadeversterking A5H

Natuurontwikkeling Marickenland Deelgebied 1