Werken in een Rijksmonument

Aan de dijk bij Everdingen, tegenover rivier de Lek, staat kantoorboerderij Rustenburg. Het pand vormt de uitvalsbasis van ons team; een plek met geschiedenis.
Terug in de tijd

 

Het voorhuis van deze Rijksmonumentale voerdeelboerderij dateert al van eind 16e / begin 17e eeuw. In 1782 heeft er een grote verbouwing plaatsgevonden (gevelankers in achtergevel) en toen heeft het pand zijn huidige vorm gekregen. 

"Het dorp Everdingen is één van de oudste nederzettingen in het gebied van de Vijfheerenlanden. De oudste vermelding van de naam Everdingen, als ‘Euerdinge’, stamt uit ca. 1215."

Hans van Zanten
projectleider | directeur

 

Het was (en is) een bedrijfsgebouw: op de zeer brede deel werd graan gedorst en boter gekarnd. Langs de brandmuur loopt een stenen watergoot. Er is een paardenstal met gemetselde voergoot en hooiruif. Er waren koestallen links en rechts op de deel met voergoten en houten staken. In het voorhuis zijn diverse bouwelementen aanwezig die de historie laten spreken (o.a. deuren, schouwen, sleutelstukken, kruisraam). Naast de boerderij staat een bakhuis met grote schoorsteen: hier werd veevoer gekookt en water om melkgerei te wassen. Op het erf staan diverse schuren die al op de kadastrale minuut (1830) aanwezig zijn. 

 

De familie Stravers die hiervoor Rustenburg bewoonden en er boerden, heeft het eigendom gehad van 1927 tot 2016. De vader van Leen Stravers plantte het hele erf vol met fruitbomen (zie de foto’s). Leen heeft hier bijna zijn hele leven gewoond, na het overlijden van zijn moeder Trui is hij getrouwd met Mar de Heer en na ca. 25 jaar verkering woonden ze eindelijk hier samen. Ook op dit erf heeft zich de ontwikkeling van geheel mens- en dier aangedreven boerenleven naar gemotoriseerd werken voltrokken. Diverse restanten die daarvan getuigen zoals zeisen, paardenmaaibalken, melkbussen en karnvat zijn aanwezig. 

 

 

In 2016 is ‘Rustenburg’ weer grondig verbouwd: nu heeft het de bestemming kantoorboerderij en wordt gebruikt door BWZ Ingenieurs. Alles wat verrot was, is vervangen. Naast de restauratiewerkzaamheden is het pand goed geïsoleerd en grotendeels van vloerverwarming voorzien. Het is een bijzondere werkplek voor ons team; de geschiedenis is tastbaar op deze prachtige locatie die rust ademt.