Onze werkwijze

Het leveren van kwaliteit is voor ons een norm. In samenwerkingen en processen streven wij altijd naar dat wat nog beter kan.

Een optimaal proces

Een ingreep in het landschap die op het eerste oog eenvoudig lijkt, kan in praktijk zomaar een complexe operatie worden. Een kritisch betrokken omgeving, kwetsbare natuurwaarden, politieke kwesties, stikstofemissie tijdens de realisatie of onvoorziene kosten. Het zijn allemaal zaken die we tegenkomen in onze projecten. De weg van idee naar uitvoering is soms kronkeliger dan verwacht. Wij zorgen voor degelijke voorbereiding, beheerste uitvoering en complete afronding van projecten door optimale sturing op processen. Projectbeheersing, risicomanagement, afstemming met de omgeving en vergunningenmanagement zijn vaak integraal onderdeel van onze projecten.  

Onze adviseurs functioneren veelal in het IPM-model. De ervaring met deze rollen voor diverse opdrachtgevers zetten wij graag in binnen jouw project of organisatie. In ons plan van aanpak denken wij vooraf goed na over het totaalproces dat het best past bij jouw opgave en behoeftes. Welke stappen moeten een plek krijgen in het proces en welke kennis en competenties zijn bij iedere stap nodig? Welke onderzoeken moeten we uitvoeren? Wat betekenen procedures voor de planning en wat zijn de grootste risico’s? Het is voor ons een uitdaging om voor u de zorgen rond dit soort vragen weg te nemen op de weg naar het eindresultaat. 

 

Kwaliteit in samenwerking

Als BWZ Ingenieurs leveren wij graag kwaliteit. Dat doen we naast ons werk ook in onze vorm van samenwerken en dienstverlening. We werken daarom actief met een kwaliteitsmanagementsysteem. BWZ heeft een ISO-9001 certificering voor het kwaliteitssysteem, waardoor de kwaliteit continu wordt gewaarborgd. Voorbeelden van onze interne kwaliteitsafspraken zijn:  

  • We bewaren alle afspraken met de klant in ons administratiesysteem, gekoppeld aan de klant, het raamcontract en het project. Zo is alles terug te vinden.  
  • We evalueren projecten na afloop zowel intern als extern, en voeren bij grotere projecten ook tussentijdse evaluaties uit. De bevindingen uit deze evaluaties vertalen we waar mogelijk naar verbeterpunten voor ons kwaliteitsmanagementsysteem.  
  • We zetten experts in: we hebben veel experts is huis, zowel ervaren met theorie als praktijk. 
  • We stemmen informeel af, naast het volgen van de formele processen.  
  • We verzorgen interne reviews door een reviewer met verstand van zaken.  

 

Wij vinden het belangrijk dat onze klanten tevreden zijn. Daarvoor zoeken we afstemming tijdens het werk en evalueren we regelmatig intern en met de klant.