Advisering

Actief meedenken om jouw opgave concreet te maken en tot een uitvoerbaar project te brengen. Dat zit in onze natuur.

Wij adviseren zowel over de inhoud als over de te nemen stappen in het project. Welke ontwerpkeuzes maken we en wat zijn de consequenties voor jouw doelstellingen, de kosten en de omgeving? Hoe houden we goed rekening met benodigde vergunningen en wat moeten we daarvoor onderzoeken? En wat betekenen de uitkomsten van de onderzoeken voor het project?

Voor een goed advies maken wij het juiste product op het juiste moment. Een integrale probleemanalyse, een eerste schetsontwerp dat de opgave ruimtelijk verbeeldt of een snelle memo om acute vraagstukken op te lossen. Ook maken we adviezen over de juiste contractvorm en aanbestedingstraject om de uitvoering te starten. Het zijn maar een paar voorbeelden van adviesdiensten die voorkomen in onze projecten. Onze adviseurs volgen recente ontwikkelingen in de vakgebieden, wet- en regelgeving en ruimtelijk beleid die van belang zijn voor ons type projecten. Zo benutten wij beproefde ervaringen uit het verleden, zonder de actualiteit uit het oog te verliezen.