Compleet ontwerpproces

Van inventarisatie en gebiedsanalyse tot en met gedetailleerde technische ontwerpen. Stedelijk of landelijk; wij zorgen dat het nieuwe ontwerp in de omgeving past!

Binnen het team van BWZ beschikken wij over alle disciplines om het complete ontwerpproces voor jou te verzorgen. Van inventarisatie en gebiedsanalyse tot en met het uitwerken van gedetailleerde, technische ontwerpen. Wij werken zowel in het stedelijk als landelijk gebied, waarbij onze plangebieden in grootte variëren van enkele honderden vierkante meters tot een paar honderd hectare. Wij zorgen dat jouw nieuwe opgave zorgvuldig wordt ingepast in de omgeving. Daarvoor werken wij graag met een Programma van Eisen dat volgt uit jouw projectdoelen en wensen, vanuit wet- en regelgeving en vanuit de inbreng van belanghebbenden.

Het uitwerkingsniveau bepalen wij in overleg met jou. Soms volstaat een technische AutoCad-tekening. Andere projecten vragen juist om sprekende visualisaties, informatieve plankaarten of 3D-modellen. Wij beschikken over een uitgebreid portfolio met verschillende grafische technieken.

Een ontwerpopgave benaderen wij altijd vanuit verschillende vakdisciplines zoals ecologie, hydrologie, civiele techniek, kostenbeheersing, MKI-berekening (zie bijlage hieronder), stikstof (zie bijlage hieronder) en beheer. Ons (ontwerp)team staat voor haalbare en breed gedragen integrale ontwerpen!