Linda Heijmans

adviseur gebiedsinrichting | landschapsontwerper

Kom in contact met Linda Heijmans

“Vroeger wilde ik altijd boswachter worden”. Linda is opgegroeid in het buitengebied van Weert dat tegen de Belgische grens aan ligt. Als kind struinde zij al door de bossen en tegenwoordig doet ze dat graag in de Ooijpolder bij Nijmegen, haar huidige woonplek.

Na jarenlang in het onderwijs actief te zijn geweest besloot zij haar passie na te jagen en een deeltijdopleiding Tuin- en Landschapsinrichting aan Hogeschool Van Hall Larenstein te gaan volgen. Zij mag zich nu landschapsontwerper noemen en heeft met name veel affiniteit met het buitengebied en met water.

Zij kan zich helemaal ‘verliezen’ in een plek en is altijd op zoek naar de ‘genius loci’ die het uitgangspunt vormt van haar ontwerpen. Haar onderwijsachtergrond maakt dat zij zich gemakkelijk verhoudt tot (groepen) mensen. In haar vrije tijd onderneemt ze graag ‘expedities’ naar natuurgebieden die ze nog niet kent. De beelden die ze daarbij opdoet vormen een onuitputtelijke bron van inspiratie die ze inzet bij het creatieve proces van vormgeven.