Klimaatadaptief inrichten Schootsveld Zaltbommel

In het voorjaar van 2023 ontving BWZ Ingenieurs van de Gemeente Zaltbommel de opdracht om een ontwerp te maken voor de herinrichting van het stadspark Schootsveld in Zaltbommel. In de uitvraag stond het realiseren van een waterberging (met een gesloten grondbalans) centraal. Een nadrukkelijke wens van de gemeente was om de leefomgeving klimaat- en waterrobuust in te richten. Als meekoppelkans diende het hemelwater van de aanliggende Gisbert Schairtweg afgekoppeld te worden van het riool, zodat dit kan afstromen in het stadspark Schootsveld.

Aan de Gemeente Zaltbommel hebben we twee schetsvarianten voorgelegd waarvan het ‘Stadspark in Engelse landschapsstijl’ de gemeente het meest bekoorde. Hoewel een schootsveld van oorsprong een plek is net buiten de verdedigingsmuren van de stad om open zicht te behouden op de vijand, is het stadspark Schootsveld in Zaltbommel heden ten dage een weelderige groene oase. Qua beeld sluit het Schootsveld met zijn grote groene mantel en verspreid staande boomgroepen dan ook eerder aan bij de naastgelegen stadswallen van Zaltbommel. Onder leiding van de stadsarchitect François de Virieux verscheen hier in de eerste helft van de 19e eeuw al een park in Engelse landschapsstijl.

 

Het voorlopig ontwerp werd tijdens een inloopbijeenkomst met bewoners van de aangrenzende wijk, met enkele toevoegingen, goed ontvangen. Een plan waarin zo min mogelijk bestaande bomen opgeofferd hoefden te worden en met maximale waterberging heeft geleid tot een ontwerp met langgerekte vijvervormen (in groen). Met de vrijgekomen grond worden bloemenheuvels (in paars) gerealiseerd. De flauwe taluds van de waterbergingsvlakken en de verhogingen maken deze toegankelijk voor bezoekers. Door het hele stadspark Schootsveld loopt een lint van voorjaarsbloeiers. Ook worden ter bevordering van de biodiversiteit en om maximale waterbergingscapaciteit te realiseren de bestaande sloten zo ver als mogelijk verbreed en hun talud verflauwd. De Gisbert Schairtweg wordt op één oor (schuin) aangelegd zodat regenwater niet meer via het riool wordt afgevoerd, maar via het oppervlaktewatersysteem vertraagd wordt afgevoerd.

 

Dit project werd mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit de Regio Deal Fruitdelta Rivierenland.