Variantenstudie herinrichting openbare ruimte Heino-Zuid

De gemeente Raalte wil een aantal straten verbeteren in Heino-Zuid. Tot nu toe werd dat doelmatig aangepakt vanuit beheer: is er iets stuk, dan repareren we het. De gemeente wil nu meer inzicht verkrijgen in alle problemen in de openbare ruimte in heel Heino-Zuid. En door middel van verschillende inrichtingsvoorstellen, van minimale aanpassing tot grote herinrichting, komen tot een gewogen keuze om de straten te verbeteren. Er zijn in het verleden al toezeggingen gedaan richting de bewoners van een aantal straten. De gemeente heeft in deze straten voor de komende jaren een opgave. De gemeente wil inzicht krijgen in hoe uitgebreid de herinrichting kan of moet worden. Aspecten die daarin meegenomen worden zijn:

  • Staat van de assets (riolering, verharding, verlichting, groen, bomen, parkeren)
  • Doelen van de gemeente, IT riool aanleggen
  • Regenwateroverlast voorkomen
  • Vergroenen
  • Hittestress tegengaan
  • Asfalt vervangen voor klinkerverharding
  • Verzwaring energienet in de wijk

Van de wijk Heino Zuid heeft BWZ Ingenieurs een analyse gemaakt met daarin alle assets en doelen van de gemeente uit het coalitieakkoord en bestaand beleid. In de analyse is goed te zien welke straten een opeenstapeling hebben van negatieve aspecten voor de komende jaren. De gemeente heeft aangegeven met 4 straten aan de slag te willen gaan. Voor deze 4 straten hebben we varianten voor de inrichting geschetst. Van minimale scope tot maximale scope. En met een minimale aanpassing tot een maximale herinrichting en verbetering van de straat en het leefklimaat. De gemeente Raalte wil voorkomen dat projecten bij aanvang nog een scope wijziging of andere wijziging krijgen die veel impact hebben op de doorlooptijd en de kosten. Voor de assets hebben we gekeken naar een logische projectgrens en deze ook in varianten uitgebreid. Bij de verschillende varianten hebben we in beeld gebracht op welke aspecten deze laag of hoog scoren. Ook de globale kosten voor de herinrichting hebben we inzichtelijk gemaakt.

De gemeente kan op basis van de analyse en varianten een keuze maken voor de inrichting. Korte termijn en budgetvriendelijk, of voor lange tijd goed maar kostbaar, of een van de tussenvarianten. Het doel van de opdrachtgever is ook om het gemeentebestuur hierin keuzes te kunnen laten maken.

 

Is dit interessant voor uw gemeente en wenst u meer info? Neem dan contact op met Brechtje de Boer (b.deboer@bwz-ingenieurs.nl).