Duurzaam groen- en waterbeheer

Een nieuw natuurgebied, stedelijke openbare ruimte of een waterberging; bij het uitwerken van een opgave hebben wij altijd oog voor beheerbaarheid.

Goed beheer begint met een goed ontwerp. Of het nu gaat om een nieuw natuurgebied, stedelijke openbare ruimte of een waterberging; bij het uitwerken van een opgave hebben wij altijd oog voor de beheerbaarheid. Wij bespreken ontwerpkeuzes met beheerders en leggen eisen vanuit het beheer vast in het ontwerpproces.  Nadat een plan is gerealiseerd is het belangrijk dat het juiste beheer wordt uitgevoerd om gestelde (ecologische) doelen te bereiken. Samen met jou bekijken wij welk beheer gewenst en haalbaar is. Dit verwoorden wij in een beheerplan, eventueel voorzien van een beheerkostenraming. Kosten voor beheer nemen wij in onze projecten ook mee in LCC (Life Cycle Cost) ramingen. 

Bij vraagstukken over omgang met nieuwe of bestaande bomen zetten wij de kennis van onze boomveiligheidscontroleur in. Hij is in bezit van het door Groenkeur erkende certificaat en voert boomveiligheidscontroles en registraties uit volgens de VTA-methode (Visual Tree Assesment). De keuze om bomen te behouden of te vervangen vraagt de nodige vakkennis en kan afhankelijk zijn van de soort en huidige staat en daarmee de boomveiligheid en toekomstbestendigheid oftewel duurzaamheid van het project.