Duurzaam groen- en waterbeheer

Een nieuw natuurgebied, stedelijke openbare ruimte of een waterberging; bij het uitwerken van een opgave hebben wij altijd oog voor beheerbaarheid.

Goed beheer begint met een goed ontwerp. Of het nu gaat om een nieuw natuurgebied, stedelijke openbare ruimte of een waterberging; bij het uitwerken van een opgave hebben wij altijd oog voor de beheerbaarheid. Wij bespreken ontwerpkeuzes met beheerders en leggen eisen vanuit het beheer vast in het ontwerpproces.  Nadat een plan is gerealiseerd is het belangrijk dat het juiste beheer wordt uitgevoerd om gestelde (ecologische) doelen te bereiken. Samen met jou bekijken wij welk beheer gewenst en haalbaar is. Dit verwoorden wij in een beheerplan, eventueel voorzien van een beheerkostenraming. Kosten voor beheer nemen wij in onze projecten ook mee in LCC (Life Cycle Cost) ramingen. 

Bij vraagstukken over omgang met nieuwe of bestaande bomen zetten wij de kennis van onze boomveiligheidscontroleur in. Hij is in bezit van het door Groenkeur erkende certificaat en voert boomveiligheidscontroles en registraties uit volgens de VTA-methode (Visual Tree Assesment). De keuze om bomen te behouden of te vervangen vraagt de nodige vakkennis en kan afhankelijk zijn van de soort en huidige staat en daarmee de boomveiligheid en toekomstbestendigheid oftewel duurzaamheid van het project. 

 

Anthony van Veghel – klein Goldewijk

adviseur gebiedsinrichting | werkvoorbereider

Brechtje de Boer

adviseur gebiedsinrichting | landschapsontwerper

Chris Vreeken

adviseur waterveiligheid

Djoy Blommers

adviseur gebiedsinrichting | werkvoorbereider

Edward van Erp

adviseur gebiedsinrichting | water en klimaat

Emmy Nijhuis

adviseur aquatische ecologie

Esther Kok

secretariaat | administratie

Gijs Sars

adviseur gebiedsinrichting | werkvoorbereider

Hans van Zanten

projectleider | directeur

Jacco van der Linden

adviseur gebiedsinrichting

Jesse Pasma

adviseur

Harry Zwart

projectleider | directeur

Joeri van Mourik

adviseur gebiedsinrichting | werkvoorbereider

Jan Heinen

projectleider | adviseur gebiedsinrichting

Jochem Bongers

adviseur gebiedsinrichting

José ten Ham

adviseur gebiedsinrichting | omgevingsmanagement

Levinus Boxhoorn

projectleider | adviseur water | partner

Linda Heijmans

adviseur gebiedsinrichting | landschapsontwerper

Marcel van Dorst

adviseur water | biodiversiteit

Mark van der Valk

adviseur waterveiligheid | ontwerpleider

Martin Verweij

projectleider | adviseur gebiedsinrichting

Mert Kösedağ

adviseur water

Monique van der Sluis

administratie | HRM

Oscar Meesters

adviseur waterveiligheid | geotechniek

Rob Klaarenbeek

adviseur water

Robin Crooij

adviseur water

Saskia Muilwijk

adviseur gebiedsinrichting | omgevingsmanagement

Sjoerd van Vliet

adviseur gebiedsinrichting | werkvoorbereider

Susanne Groot

projectleider | adviseur water

Thijme Bunnik

adviseur gebiedsinrichting