Mark van der Valk

adviseur waterveiligheid | ontwerpleider

Kom in contact met Mark van der Valk

Waterveiligheid (dijken) is een wereld en werkveld waar Mark van der Valk zich in thuis voelt. De dijken zijn bepalend voor de Nederlandse samenleving en het landschap. Het verzwaren (versterken) van dijken is van belang voor de toekomst en heeft tegelijkertijd invloed op de directe omgeving. Dit maakt dijkversterkingsprojecten een complexe uitdaging, waarin Mark met plezier de rol van ontwerpleider/ technisch manager vervult. Zijn kracht ligt in het plaatsen van de technische inhoud in de omgeving en het organiseren van de hiervoor benodigde samenwerking.

Door zijn technische achtergrond in geohydrologie, geotechniek en waterveiligheid is Mark ook bereid u inhoudelijk bij te staan met adviezen.

“Hopelijk kunnen we snel samen een project oppakken.”