Maatschappelijk en toekomstbestendig

We hebben de ambitie om duurzaam te werken, actief bij te dragen aan realisatie van klimaatdoelstellingen en onze CO₂-uitstoot te minimaliseren.

BWZ Ingenieurs wil graag maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Dat betekent dat wij rekening houden met de effecten van onze bedrijfsvoering op mens, milieu en maatschappij. Bijvoorbeeld door verantwoord om te gaan met energie en actief CO₂ te reduceren. Maar ook invulling geven aan Social Return on Investment (SROI) binnen projecten maakt onderdeel uit van onze doelstellingen met betrekking tot MVO

CO₂-uitstoot

BWZ Ingenieurs wil Nederland zo toekomstbestendig mogelijk inrichten. We hebben de ambitie om duurzaam te werken, actief bij te dragen aan realisatie van klimaatdoelstellingen en onze CO-uitstoot te minimaliseren. We zijn daarom scherp op de eigen voetafdruk.

Dit resulteert in het eten van biologische eieren en fruit van eigen erf. Ook ons wagenpark wordt steeds meer elektrisch en we zijn de uitdaging aangegaan om het gas- en energieverbruik in onze monumentale kantoorboerderij te verlagen. Daarnaast zijn we aangesloten bij de SKAO en gecertificeerd op niveau 5 voor de CO-Prestatieladder.

We zijn partner in Stichting BlauwZaam, die samen met ondernemers, overheid, onderwijs en organisaties initiatieven neemt voor het verduurzamen van de regio. 

Op dit moment is BWZ gekwalificeerd binnen twee raamcontracten, met CO-gerelateerd gunningsvoordeel. De opdrachtgevers hiervan zijn Waterschap Aa en Maas en de Provincie Noord-Holland. Het aantal gegunde projecten met CO-gunningsvoordeel wordt per jaar gerapporteerd in de emissie inventaris. Voor reductie van CO-emissie in deze projecten worden dezelfde maatregelen ingezet als voor onze andere projecten, zoals beschreven in ons Energie Management Actieplan.

Niveau 5 prestatieladder BWZ Ingenieurs

onze medewerkster bij Winkel en Zo in Everdingen
afstand tot de arbeidsmarkt

SROI

Wij beseffen dat BWZ een maatschappelijke functie heeft en daarin een actieve rol kan vervullen. De Rijksoverheid bevordert dat ondernemers bij aanbestedingen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt inzetten. Dit doen zij door de zogeheten Social Return on Investment (SROI) methodiek.

Vanuit meerdere lopende opdrachten en raamcontracten ligt er binnen BWZ Ingenieurs een inspanningsverplichting om een klein percentage van de opdrachtwaarde in te zetten voor SROI. Hieraan geven wij samen met onze contractpartners invulling door het aanbieden van stageplekken, het inzetten van langdurig werkzoekenden en BOL/BBL-plekken. Ook worden lunches, borrels en cadeaupakketten ingekocht bij lokale winkels waar mensen met een beperking werken (Winkel en Zo in Everdingen en De Witte Schuur in Culemborg).