Ontwikkelvisie Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder

In opdracht van de provincie Noord-Holland werkt BWZ Ingenieurs in 2023/2024 aan het opstellen van een ontwikkelvisie voor het Natura 2000-gebied Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder en de polders Wijde en Enge Wormer.

Voor deze polders liggen er naast de natuuropgave diverse andere opgaven, zoals de stikstofuitstoot verminderen, tegengaan van bodemdaling, en uitdagingen op het gebied van water, landbouw en klimaat. De provincie wil met dit gebiedsproces samen met belanghebbenden komen tot gezamenlijk gedragen oplossingen voor de diverse opgaven. BWZ Ingenieurs faciliteert dit gebiedsproces met het uitwerken van de doelen en opgaven en het schrijven van de ontwikkelvisie. BWZ heeft voor deze opdracht een aantal experts van andere adviesbureaus ingeschakeld.

Dit project is gegund met CO2-gunningsvoordeel.