Onderzoek capaciteit rioolgemalen gemeente Raalte

De rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDOD) zit aan zijn maximale capaciteit. Dit probleem betreft 2 à 3 gemalen die eigendom zijn van de gemeente en waarvan het beheer en onderhoud is overgedragen aan het waterschap. Beide partijen willen meer inzicht in de waterafvoer naar de RWZI tijdens afvoerpieken in het stelsel.

BWZ Ingenieurs is ingehuurd door de Gemeente Raalte om inzicht te verschaffen in de hoeveelheid water dat (op regen- en niet-regendagen) door de rioolgemalen naar de RWZI Raalte wordt gepompt.

Een oud leraar van ons teamlid Robin Crooij is contactpersoon van de Gemeente Raalte. Uit hun onderhouden contact vloeide deze mooie opdracht voor BWZ voort.

Wij zijn begonnen met het uitvoeren van een data analyse voor een vijftal regenbuien. Per gemaal kunnen we de hoeveelheid water bepalen die op regendagen werd verpompt. Voor de dagen waarop het niet regende nemen we een representatief gemiddelde. Deze losse resultaten bundelen we in een overzichtstabel. Als resultaat leveren wij een beknopte notitie en de berekening.

Tijdens dit proces bestuderen wij de complete werking van het rioolsysteem, zodat de gemaaldata goed kunnen worden geïnterpreteerd. Ook vragen we vooraf de gemeentelijke rioleringsplannen op, zodat we tijdens de analyse eventuele informatiebehoefte meteen kunnen tackelen. Daarnaast houden we ook rekening met toekomstige analyses. Om die reden noteren we onze keuzes en stappen herleidbaar. Zo kan er op termijn worden geanalyseerd of de  desbetreffende maatregelen verschil hebben gemaakt.