Watergebiedsplan benoorden en bezuiden Wijde Aa

Het Hoogheemraadschap van Rijnland is voor verschillende deelgebieden gestart met de uitwerking van integrale watergebiedsplannen voor aanpak van de wateropgaven die hier spelen. Onderwerpen die hierbij aandacht krijgen zijn actualisering van het peilbesluit, toetsing aan de wateroverlastnormering, hydraulische toetsing van het watersysteem en verbetering waterkwaliteit (KRW). In opdracht van het Hoogheemraadschap heeft BWZ Ingenieurs, in samenwerking met  HKV Lijn in water en Bureau Waardenburg, de knelpuntenrapportage uitgewerkt voor het watergebiedsplan Benoorden en Bezuiden Wijde Aa. In de knelpuntenrapportage is het functioneren van de huidige waterhuishouding beschreven en beoordeeld, zodat duidelijk is welke knelpunten zich voordoen in het gebied. Dit vormt de basis om voorstellen te doen voor mogelijke inrichtingsmaatregelen en actualisering van het peilbesluit.

Als onderdeel van de knelpuntenrapportage is onder meer een droogleggingsanalyse uitgevoerd, is een SOBEK model opgesteld voor hydraulische toetsing van het watersysteem en toetsing aan de wateroverlastnormering en is een waterkwaliteitsanalyse uitgevoerd op basis van de methodiek van de Ecologische Sleutelfactoren (ESF). Ook heeft een inventarisatie plaatsgevonden van de relevante ruimtelijke kaders voor het gebied en de ontwikkelingen die zich hierin voordoen.

 Projectnieuws

Projecten

Onze diensten

Van vele markten thuis

Een visie nodig op de toekomst van uw gebied? Behoefte aan inzicht in de benodigde vergunningen voor uw project? Of aan een betrouwbare directievoerder die de uitvoering in goede banen leidt? Vanaf de eerste schets tot aan de oplevering ondersteunen wij onze opdrachtgevers in de publieke en private sector om projecten te realiseren.

Onze ervaren ontwerpers, werkvoorbereiders, hydrologen, groenspecialisten en projectmanagers werken bevlogen aan integrale inrichtingsopgaven. Zij leveren (technische) producten in diverse projectfasen en staan garant voor directe communicatie, efficiënte samenwerking en kwaliteitsproducten.

Marcel
"De natuur inspireert mij al van jongs af aan en motiveert mij om te achterhalen hoe onze leefomgeving functioneert"

Marcel van Dorst

senior adviseur water

LEES MEER

Benieuwd wat BWZ ingenieurs voor u kan betekenen?