Herinrichting Filipsstraat en Greffelingsestraat

Alphen is een dorp aan de Maas, dat in het verleden veel wateroverlast heeft gehad na zware regenval. In opdracht van gemeente West Maas en Waal is BWZ Ingenieurs ingezet bij de uitvoering van het laatste project dat is opgezet om de wateroverlast tegen te gaan.

Jan Heinen leidt het project en is betrokken bij de toetsing. Edward van Erp stelt de raming op en richt zich in de eerdere fases op het tekenwerk. “Het doel van dit project is om ervoor te zorgen dat de straten worden vergroend en het hemelwater met aparte riolering naar omliggende watergangen wordt afgevoerd,” legt projectleider Jan uit. “Het vergroenen van straten is belangrijk tegen hitte in de zomer. Ook brengt het meer natuur in de stad en biedt ruimte voor hemelwater om te infiltreren. Dit gebeurt door het planten van meer inheemse bomen en struiken. Hemelwater kan door het type grond slecht infiltreren zoals bij zandige gebieden, daarom wordt het zoveel mogelijk opgevangen en via een aan te leggen riolering afgevoerd naar omliggende watergangen. Hiermee wordt ook voorkomen dat reguliere riolering ten tijde van veel hemelwater niet overstort in de omliggende watergangen.”

 

BWZ Ingenieurs heeft voor dit project de hele ontwerpfase doorlopen; van het eerste ontwerp (VO) tot aan het opstellen van het definitieve ontwerp (DO). Bij de ontwerpen wordt in elk fase steeds meer ingegaan op detail. De grote uitdagingen binnen dit project zijn de lage hoogteligging t.o.v. het niveau van het grondwater, het feit dat beide straten niet direct aan open water liggen en het aangrenzende privé bezit waardoor alle maatregelen beperkt zijn tot de straten. BWZ Ingenieurs vindt het belangrijk om de opdrachtgever te ontzorgen. Volgens Jan Heinen is daar een continue wisselwerking met de gemeente voor nodig: “Zij zetten hun gebiedskennis in bij het totstandkomen van de ideeën en voorstellen. Wij letten vooral op de maakbaarheid en hebben continu voor ogen hoe we de doelen van het project kunnen bereiken.”