Ontwerp buitenruimte IKC-terrein Beneden-Leeuwen

De gemeente West Maas en Waal heeft BWZ Ingenieurs gevraagd om de bestaande inrichtingsschets voor het park  rond het nieuwe Integraal Kind Centrum (IKC) in Beneden-Leeuwen verder uit te werken tot een Definitief Ontwerp en RAW-bestek. In deze opdracht hebben wij verder gekeken dan alleen de inrichting van het park. Ook de inrichting van een deel van het schoolplein tot een ‘groen schoolplein’ en het integreren van diverse ingrepen in de directe omgeving van het park behoorden tot de opdracht. Tijdens de uitvoering hebben wij namens de gemeente de directievoering en het toezicht verzorgd.  

 

De gemeente West Maas en Waal neemt maatregelen om de gemeente zo goed mogelijk aan te passen aan het nieuwe klimaat met stortbuien, hitte en droogte. Dat wordt ‘klimaatadaptie’ genoemd. De gemeente maakt hiervoor plekken in dorpen geschikt om water op te vangen en om op hete dagen te kunnen verblijven. Verkoelend en gezellig. Eén van deze plekken ligt naast het nieuwe IKC in Beneden-Leeuwen. Het IKC is bedoeld voor kinderen van 0 tot 14 jaar. De openbare ruimte die grenst aan het schoolplein is ingericht als park en wordt door de scholen gebruikt als aanvulling op hun eigen buitenruimte. In het park is voorzien in nieuw oppervlaktewater om kwel en piekbuien op te vangen en er zijn voetpaden, groenvoorzieningen en voorzieningen/inrichtingselementen voor natuurlijk spelen en educatie gerealiseerd. 

 

De opdracht heeft geleid tot een prachtig resultaat waar wij, zowel binnen als buiten, met veel plezier aan hebben gewerkt! Elke dag spelen kinderen met veel plezier in het park. Ook genieten mensen van een wandeling of van de zitplekken onder de bomen. Het park is zo echt een groene oase.