Ontwerp buitenruimte IKC-terrein Beneden-Leeuwen

Gemeente West Maas en Waal neemt maatregelen om de gemeente zo goed mogelijk aan te passen aan het nieuwe klimaat met stortbuien, hitte en droogte. Dat wordt ‘klimaatadaptie’ genoemd. De gemeente maakt hiervoor plekken in dorpen geschikt om water op te vangen en om op hete dagen te kunnen verblijven. Verkoelend en gezellig. Eén van deze plekken ligt naast het nieuwe Integraal Kind Centrum (IKC) in Beneden-Leeuwen.

Het IKC is bedoeld voor kinderen van 0 tot 14 jaar. De openbare ruimte die grenst aan het schoolplein is ingericht als parkje en wordt door de scholen gebruikt als aanvulling op hun eigen buitenruimte. In het parkje is voorzien in nieuw oppervlaktewater om kwel en piekbuien op te vangen en er zijn voetpaden, groenvoorzieningen en voorzieningen/inrichtingselementen voor natuurlijk spelen en educatie gerealiseerd.

Gemeente West Maas en Waal heeft ons gevraagd om de bestaande inrichtingsschets verder uit te werken tot een Definitief Ontwerp en bestek. In deze opdracht hebben wij verder gekeken dan alleen de inrichting van het parkje. Ook de inrichting van een deel van het schoolplein tot een ‘groen schoolplein’ en het integreren van diverse ingrepen in de directe omgeving van het parkje behoorden tot de opdracht. Tijdens de uitvoering hebben wij namens de gemeente de directievoering en het toezicht verzorgd.

De opdracht heeft geleid tot een prachtig resultaat! Elke dag spelen kinderen met veel plezier in het park. Ook genieten mensen van een wandeling of van de zitplekken onder de bomen. Het park is zo echt een groene oase.

 

Beelden van: 4Drones

 

 

 

“Als opdrachtgever zijn wij erg tevreden over het resultaat. Er komen bij ons ook veel positieve berichten van omwonenden binnen.”

 

Martijn Timmermans

 Projectnieuws

21/03/19
Omgeving IKC-terrein Beneden Leeuwen

In Beneden-Leeuwen wordt een Integraal Kind Centrum (IKC) gerealiseerd. Het IKC is bedoeld voor kinderen van 0 tot 14 jaar.
lees meer
20/02/19
Bomeninventarisatie IKC-terrein Beneden-Leeuwen

Op het terrein van het toekomstige Integraal Kind Centrum (IKC) in Beneden-Leeuwen staat nu nog basisschool De Leeuwenkuil.
lees meer
Levinus
"Het resultaat moet een antwoord, oplossing of advies zijn waar de klant mee verder kan én wil. Dat is voor mij de grote uitdaging"

Levinus Boxhoorn

projectleider / adviseur water

LEES MEER

Benieuwd wat BWZ ingenieurs voor u kan betekenen?