Hydrologische berekening Zandstraat Oost

In opdracht van Gemeente West Maas en Waal heeft BWZ Ingenieurs voor de Zandstraat Oost een hydrologische berekening, met een onderbouwend rapport gemaakt. Deze toetsing was nodig met betrekking tot een nieuw straatontwerp waarin het openbaar terrein wordt afgekoppeld van het gemengde rioolstelsel. Vanuit ons bureau was Gijs van Schaijk hierbij betrokken: “In de huidige situatie is er geen wateroverlast en dat willen we natuurlijk zo houden. Daarom heb ik een toetsing uitgevoerd naar de dimensionering van de nieuw aan te leggen hemelwaterafvoer en het bestaande duikersysteem. Om te kunnen beoordelen of de voorgenomen herinrichting voldoende robuust is om wateroverlast in de toekomst tegen te gaan, is een nadere analyse van de afvoercapaciteit van het systeem uitgevoerd.”

Gijs had in dit proces meerdere keren contact met de opdrachtgever, zodat hij het watersysteem en de situatie goed kon begrijpen. Daarnaast was een blik op de toekomst essentieel, omdat het afvoersysteem ook moet voldoen als er gebouwen worden aangesloten op het HWA-riool. Ook hier heeft BWZ Ingenieurs, aanvullend op de uitvraag, naar gekeken om zo de opdrachtgever op ieder vlak verder te helpen.