Planuitwerkingsfase 1e tranche Kadeversterking A5H

BWZ Ingenieurs is op 1 juli 2022 gestart met de Planuitwerkingsfase 1e tranche Kadeversterking A5H (Alblasserwaard – Vijfheerenlanden). Dit is een omvangrijk project waarop meerdere collega’s uit ons team tot eind 2024 gezamenlijk met medewerkers van het Waterschap Rivierenland aan werken.

In totaal betreft het 10 kadetrajecten verspreid over de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden. Voor al deze trajecten worden in verschillende ontwerprondes berekeningen uitgevoerd en tekeningen opgesteld. Zo wordt het ontwerp steeds verder verfijnd. Ook voert BWZ Ingenieurs in opdracht van het waterschap diverse onderzoeken uit, zoals ecologisch onderzoek, bodemonderzoek etc. Hiervoor zet BWZ Ingenieurs ook andere bureaus in met specifieke expertise.

 

Meer informatie: https://www.waterschaprivierenland.nl/kadeversterkingen