Planuitwerkingsfase 1e tranche Kadeversterking A5H

BWZ Ingenieurs is op 1 juli 2022 gestart met de Planuitwerkingsfase 1e tranche Kadeversterking A5H (Alblasserwaard – Vijfheerenlanden). Dit is een omvangrijk project waarop meerdere collega’s uit ons team tot eind 2024 worden ingezet.

Van 2019 tot en met 2021 heeft BWZ Ingenieurs het project Herbeoordeling en Verkenning kadeversterking A5H (tranche 1) uitgevoerd voor Waterschap Rivierenland. Goede samenwerking in de Verkenningsfase heeft geresulteerd in een doorstart van de planuitwerkingsfase 1e tranche kadeversterking. Dit project is inmiddels officieel van start gegaan.

In de Verkenningsfase stelden wij een voorkeursalternatief (VKA) op dat wij de komende tijd verder uitwerken tot een voorlopig ontwerp (VO). Vervolgens zullen wij vorm geven aan het definitieve ontwerp (DO). Deze ontwerpen zullen worden gebruikt om de projectbesluiten in procedure te brengen, de noodzakelijke vergunningen aan te vragen en om een E&C-contract op te stellen voor het uitvoeringsontwerp (UO) en de realisatie van de kadeversterking.

Meer informatie: https://www.waterschaprivierenland.nl/kadeversterkingen