Werkvoorbereiding zorglandgoed Bloemendaal

Als voorbereiding op de bouwwerkzaamheden van de gebouwen op het landgoed verzorgt BWZ Ingenieurs de werkvoorbereiding voor het bouwrijp maken van het terrein. Deze werkvoorbereiding bestaat uit aanvullend ecologisch onderzoek, uitvoeringstekeningen, werkbeschrijving, vergunningen en aanbesteding.

Het beoogde landgoed beslaat ongeveer 17,3 hectare en het ontwerp hiervoor heeft BWZ Ingenieurs in 2019 samen met LEKSTEDE Wonen gemaakt. Dit ontwerp bestaat uit een landschappelijke inpassing van de bebouwing aan de rand van Vianen; te weten o.a. watergangen, akkerranden, natuurspelen, hagen, wandelrondjes door griend, akkers en boomgaarden. Hierbij is veel aandacht voor de historische verkavelingspatronen, huidige natuurwaarden, vergroten van de biodiversiteit en beperkt toegankelijk maken van de polder voor wandelaars.

Bloemendaal vanuit de lucht