Herinrichting wijkpark Brouwhuis

Gemeente Helmond heeft een hoog ambitie doelstelling; park Brouwhuis opnieuw inrichten. Het park moet zijn ouderwetse uitstraling kwijtraken, zodat het beter kan worden gebruikt door de omgeving. Naast de recreatieve waarde, biedt het park ook mogelijkheden om hemelwater uit de hogere gelegen woonwijken te bergen. Om dit ambitieniveau te realiseren heeft gemeente Helmond aan BWZ Ingenieurs gevraagd om een raming op te stellen waarin het budget wordt bepaald.

Projectleider Jan Heinen, kostenadviseur Robin Crooij en tekenaar Edward van Erp, hebben zich over dit vraagstuk gebogen. Zij hebben de gemeente geadviseerd om een SSK-raming op te stellen, zodat de risico’s binnen dit project inzichtelijk worden en -indien mogelijk- afgeprijsd. De gemeente Helmond was niet zo bekend met het opstellen van ramingen volgens de SSK-systematiek en omdat B&W alle kosten moet kunnen onderbouwen bood dit een passende oplossing.

Ons team heeft een uitgebreide SSK-raming mogen opleveren. Deze is voorzien van alle ontwerpvoorzieningen die de gemeente heeft bedacht voor de herinrichting van het park.