Inrichting- en beheerplan Peereboom Opperwoud De Nes (PON)

In opdracht van de provincie Noord-Holland werkt BWZ Ingenieurs in 2022 aan het opstellen van een inrichtings- en beheerplan voor het gebied Peereboom, Opperwoud en de Nes in het gebied Waterland-Oost.

De provincie Noord-Holland heeft begin 2022 een ontwikkelvisie opgesteld voor dit gebied. De nadruk ligt daarbij op versterking van de natuurwaarden in het gebied, waarbij ook nadrukkelijk een rol voor agrariërs, onder andere in de vorm van agrarisch natuurbeheer, weggelegd is. Samen met eigenaren en pachters in het gebied stelt de provincie een inrichtings- en beheerplan op. Daarbij wordt zowel op perceel- als op gebiedsniveau gekeken. Het uiteindelijke inrichtings- en beheerplan moet ook draagvlak vinden bij andere betrokkenen, zoals gemeente, omwonenden en recreanten.

 Projectnieuws

“Ik werk aan inrichtingsprojecten die een concrete oplossing bieden voor de ruimtelijke uitdagingen van de 21e eeuw. Fantastisch toch?!”


Martin Verweij

projectleider / adviseur

LEES MEER

Benieuwd wat BWZ ingenieurs voor u kan betekenen?