Inrichting Dorpsplein Hellouw

Voor gemeente West Betuwe werkt BWZ Ingenieurs aan de inrichting van vier straten en een dorpsplein in Hellouw. De wens voor een dorpsplein komt vanuit bewoners, die voor een groot deel ook zullen bepalen hoe dit plein eruit komt te zien en welke functies hier een plek krijgen. Doordat de straten aan vervanging toe zijn, doet zich de kans voor dit integraal op te pakken en er één ontwerp voor te maken. Voor zowel de straten als het plein worden bewoners geraadpleegd en op de hoogte gehouden.

De gemeente en BWZ Ingenieurs vinden het belangrijk dat het ontwerp bestaande knelpunten oplost. Door middel van een enquête onder de bewoners heeft BWZ deze knelpunten geïnventariseerd. Tevens zullen er gesprekken worden gevoerd, bewonersavonden georganiseerd en een werkgroep worden ingericht. Voor het dorpsplein bestaat al een werkgroep. Een eerste schetssessie met deze werkgroep heeft twee schetsen voor het dorpsplein opgeleverd. Hiermee gaan BWZ en de gemeente, in samenwerking met bewoners, verder.

Bijzonder aan dit project is de kans een integraal ontwerp te maken voor het dorpsplein en de straten, en de interactie met de werkgroep en andere bewoners. De straten zijn aan vervanging toe. Het dorpsplein is expliciet de wens van de bewoners, aan BWZ de uitdaging om de wensen in een uitvoerbaar ontwerp te vertalen.