NEZ Oude Spui

NEZ Oude Spui Hoogheemraadschap van Delfland heeft BWZ Ingenieurs om advies gevraagd voor de ontwikkeling van de Natte Ecologische Zone (NEZ) Oude Spui. Tussen het kassengebied van Maasdijk en de Maeslantkering ligt in een groene-agrarische omgeving de oude waterloop van de Oude Spui. BWZ Ingenieurs voert in samenwerking met haar onderaannemers de conditionerende onderzoeken uit voor de ontwikkeling, aanleg en optimalisatie van natuurvriendelijke oevers.

 

SONY DSC

In het voorjaar van 2021 gaat het ontwerpproces van start gaan en werkt BWZ Ingenieurs samen met Hoogheemraadschap van Delfland aan de versterking van Natte Ecologische Zones binnen Delfland.

SONY DSC