Ingenieursdiensten Waterland Oost

Waterland-Oost, natuur en cultuur; verworden tot een uniek gebied onder de rook van Amsterdam waar weidevogels en agrariërs samenleven. Helaas gaat het steeds minder goed met dit unieke veenlandschap. De diversiteit in planten en dieren en de waterkwaliteit neemt af, droogte en bodemdaling leiden tot extra stikstofuitstoot. Reden om hier wat aan te gaan doen.

BWZ Ingenieurs werkt samen met Staatsbosbeheer aan het optimaliseren van dit weidevogelgebied. De broedomstandigheden voor weidevogels wordt verbeterd en het beheer van de waterhuishouding vereenvoudigt.  De uitdaging zit in de locatie van het weidevogelgebied; onder de rook van Amsterdam, ingeklemd tussen intensieve agrarische gronden met een slappe ondergrond.

 

Gezien de beperkte capaciteit bij Staatsbosbeheer werkt BWZ ingenieurs met veel vrijheid aan dit project. We zorgen voor de voortgang en nemen zelf initiatieven. Vanuit een schetsontwerp met uitgangspunten en wensen werken we twee deelgebieden uit tot een Voorlopig en Definitief Ontwerp alsmede een bestek. Daarvoor hebben we een aantal samenwerkdagen georganiseerd met Staatsbosbeheer. We werken op locatie om samen onderdelen van het project aan te pakken en om snel en efficiënt kennis uit te delen.