Herinrichting parkeerplaats Het Hof

Wij zijn van start gegaan met een mooie opdracht voor de gemeente Culemborg. Parkeerplaats Het Hof is in de jaren zeventig van de twintigste eeuw aangelegd. De verouderde voorzieningen kenmerken zich in verhardingen die in de huidige tijd onvoldoende rekening houden met hitte- en waterstress.

Het nieuwe ontwerp moet de parkeerplaats klimaatbestendig maken. De locatie bevindt zich op het laagste punt van de omgeving, daarom moet regenwater zoveel mogelijk ter plekke worden geïnfiltreerd. Ook moet er meer groen komen om de biodiversiteit te verhogen en de hittestress tegen te gaan. Naast deze doelen moet er rekening worden gehouden met voldoende ruimte voor de parkeerplekken en andere nevenfuncties van de parkeerplaats (jaarlijkse kermis e.d.). De parkeerplaats bevindt zich op archeologisch waardevol gebied. Dit brengt een extra uitdaging met zich mee!

De gemeente heeft een ontwerp laten maken door een architectenbureau. Onze taak is het uitwerken van het definitieve ontwerp (DO) naar de bestekfase. Daarna zal ons team de aanbestedingsprocedure begeleiden zodat een aannemer het werk kan uitvoeren. Vanuit BWZ is Jan projectleider, maakt Edward de tekeningen en verzorgt Anthony het bestek.