Evaluatie biodiversiteitsproef Knardijk

Waterschap Zuiderzeeland heeft sinds 2019 het doel de biodiversiteit op de Knardijk te verbeteren. De Knardijk is een dijk die zijn primaire status heeft verloren en nu als een overige kering de Flevopolder scheidt in Oostelijk en Zuidelijk Flevoland. Om tot dit doel te komen, werkt het waterschap samen met pachters en natuurorganisaties in een pachtcontract dat is geregeld vanuit een puntensysteem. Dit puntensysteem resulteert in een beloning voor pachters die zich inzetten voor de biodiversiteitsmaatregelen.

BWZ Ingenieurs is gevraagd om een evaluatie uit te voeren naar de werking van deze proef. Het doel van de evaluatie is om de resultaten en geleerde lessen binnen de organisatie en uit het veld weer bij elkaar te brengen om tot vernieuwde inzichten te komen voor toekomstige pachtcontracten. Het streven is dat deze contracten in de toekomst op een haalbare, uitvoerbare en acceptabele manier de biodiversiteit bevorderen.

 

Wij hebben een adviesrapport opgesteld aan de hand van enquêtes, interviews en literatuuronderzoek. Ons advies is om realistische biodiversiteitsdoelen op te stellen. Daaraan kan een beloning hangen voor de pachters op basis van inzet en resultaat. Het vertrouwen binnen deze samenwerkingen moet worden versterkt door een langdurige relatie aan te gaan. Er moet met en niet naast elkaar worden gewerkt. Daarnaast adviseren wij om inheems en lokaal geoogst zaad toe te passen, hierbij worden de nodige instructies rondom maaien en materiaalkeuze toegelicht.

Deze evaluatie van de biodiversiteitsproef Knardijk was een mooi project. Ons team heeft zelf ook mogen genieten van de biodiversiteit op de Knardijk (zie foto’s)! We hebben de opdrachtgever kunnen ontlasten in het proces en een snelle oplevering gerealiseerd. Dit resulteerde in een prachtige beoordeling!