Planuitwerking Koehool - Lauwersmeer

De verkenningsfase voor de dijkversterking bij het Koehool- Lauwersmeer (KLM) werd eind 2021 afgerond. Voordat de planuitwerkingsfase van start kan gaan, moet er een nieuwe subsidiebeschikking worden aangevraagd bij het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).

Een Plan van Aanpak (PvA) is hiervoor nodig en dient als onderbouwing en toelichting op het project. BWZ Ingenieurs is door Wetterskip Fryslân ingehuurd om het PvA op te stellen en uit te schrijven. Harry Zwart heeft dit project vanuit BWZ geleid en de bijbehorende ramingen gemaakt. De planning en het risicodossier zijn in samenwerking met Kristal Kompagnie opgesteld.

Harry licht het belang van een Plan van Aanpak toe: “Het PvA voorziet alle betrokkenen van de juiste informatie en legt afspraken vast. Zowel binnen als buiten het project. Het plan biedt aanvullende zekerheid voor het realiseren van de gestelde doelen en is bedoeld om de kwaliteit van de producten te waarborgen. Ook legt het een basis voor het bewaken van de voortgang rondom de kosten, risico’s en planning. Hierover wordt tegelijkertijd verantwoording afgelegd.” In de totstandkoming van dit PvA is nauw contact tussen BWZ en het Waterschap essentieel om te komen tot het gewenste resultaat.