Waterbergingslocatie Duitse Weistraat Kerkdriel

Het klimaat verandert, heftige hoosbuien komen vaker voor. Het watersysteem is hier vaak niet op berekend waardoor water op straat blijft staan en voor overlast in huizen kan zorgen. Om in Kerkdriel meer water te kunnen bergen willen Gemeente Maasdriel en Waterschap Rivierenland meer open water aanleggen. Om aan deze vraag tegemoet te komen hebben wij in 2017-2018 een inrichtingsontwerp opgesteld voor een waterbergingslocatie aan de Duitse Weistraat. Aansluitend zijn wij gevraagd om het inrichtingsontwerp uitvoeringsgereed te maken en de aanbesteding, directie en toezicht te verzorgen. De uitvoering is gestart in september 2019.

Opgraving voorburcht mottekasteel
Een bijzondere bijkomstigheid bij dit project is de aanwezigheid van een vermoede voorburcht van een mottekasteel. Deze resten kunnen niet op hun oorspronkelijke plek in de grond worden bewaard en moeten daarom worden opgegraven. Op maandag 2 september 2019 is BAAC Archeologie en Bouwhistorie hiermee gestart. BWZ Ingenieurs begeleidt de opgraving namens de gemeente. De gemeente wil haar inwoners en met name basisschoolleerlingen graag in de gelegenheid stellen om meer te weten te komen over de lokale geschiedenis door de opgraving van dichtbij mee te maken. Daarom hebben wij samen met BAAC een open dag en scholenbezoeken georganiseerd. Zo konden de leerlingen en overige bezoekers kennismaken met het leven in de middeleeuwen, zelf met een metaaldetector aan de slag en was er uitleg over hoe je het vroegere gebruik van een plek kunt aflezen aan sporen in de bodem. Maar liefst 24 groepen van diverse basisscholen in de gemeente hebben gebruik gemaakt van de uitnodiging!

Middeleeuwse visfuik aangetroffen
Tijdens de opgraving is een visfuik aangetroffen. De goed bewaarde visfuik van houten twijgen heeft een omvang van circa 120 bij 50 centimeter. Een dergelijke vondst is zeldzaam. In heel Nederland is tot op heden slechts een handjevol van dergelijke visfuiken uit deze periode (de middeleeuwen) gevonden.
De vondst van de visfuik kwam als een aangename verrassing op één van de laatste opgravingsdagen. Eerder waren vooral aardewerk en botresten van dieren aangetroffen. Ook zijn houten palen gevonden van twee bruggen over de gracht naar de voorburcht en de hoofdburcht. Nader onderzoek naar deze palen gaat waarschijnlijk uitwijzen wanneer de bruggen zijn aangelegd en dus uit welke periode de motteburcht precies stamt.

Op advies van de regioarcheoloog wil gemeente Maasdriel de fuik in zijn geheel laten lichten en conserveren. Deze complete fuik kan nieuwe informatie prijsgeven over gebruikte technieken en materialen en biedt hiermee een waardevol inkijkje in het leven tijdens de middeleeuwen.Projectnieuws

14/06/21
Kleurrijk resultaat waterberging Kerkdriel

In de periode 2019-2020 is waterbergingslocatie De Drielse Motte in Kerkdriel gerealiseerd.
lees meer
07/11/19
Aanleg waterberging Duitse Weistraat gestart!

De aanleg van de waterberging aan de Duitse Weistraat in Kerkdriel is gestart!
lees meer
11/09/19
Realisatie waterberging Duitse Weistraat

De gemeente Maasdriel en Waterschap Rivierenland gaan een waterberging realiseren bij de Duitse Weistraat.
lees meer
Edwin
"Nederland mooier maken; dat drijft mij"

Edwin van Mameren

projectleider / adviseur infrastructuur

LEES MEER

Benieuwd wat BWZ ingenieurs voor u kan betekenen?