Waterberging Amsterdam UMC

In opdracht van Amsterdam UMC heeft BWZ Ingenieurs het definitief ontwerp, RAW-bestek en tekeningen opgesteld voor de realisatie van een waterberging op het terrein van de locatie AMC aan de Meibergdreef. Ook hebben wij de noodzakelijke vergunningen aangevraagd en geotechnische berekeningen uitgevoerd. Deze waterberging, met een oppervlakte van circa 15.000 m2, dient als klimaatadaptieve maatregel om extreme neerslag en piekbuien ook in de toekomst te kunnen opvangen, zodat schade aan gebouwen en infrastructuur wordt voorkomen. De waterberging compenseert het verharde oppervlak van bestaande en toekomstige bebouwing en voor o.a. parkeren en ontsluiting.

De waterberging krijgt een robuuste structuur, in de vorm van een parkachtige plas met flauwe oevers, die goed is ingepast in de bestaande omgeving en rechtstreeks verbonden is met de omringende Bullewijker Polder Hierdoor maakt de waterberging deel uit van het bergend vermogen van de polder, is er sprake van enige doorstroming en zal de waterkwaliteit beter in balans worden gehouden. De waterdiepte bedraagt minimaal 80 centimeter met een bodemopbouw die bestaat uit 1,00 meter klei en 0,65 meter zand. De combinatie van klei en zand is nodig als stabiele laag om tegenwicht te bieden aan de kweldruk uit de ondergrond en daarmee het opbarsten van de bodem te voorkomen. Het vinden van de juiste balans in de toe te passen laagdiktes in combinatie de genoemde kweldruk heeft de nodige hoofdbrekens gekost, maar in samenspraak met opdrachtgever, het waterschap en kennis uit de markt is tot een solide en vergund ontwerp gekomen.

De aanbesteding van dit bijzondere project heeft recent plaats gevonden. De aannemer zal in april van dit jaar starten met de voorbereidend werkzaamheden, waarna het project voor de jaarwisseling 2021 opgeleverd moet zijn. In komende nieuwsberichten houden wij u op de hoogte van de voortgang van dit mooie project, dat wij hoogstwaarschijnlijk zullen ondersteunen met mooie beelden.

Aan de oostzijde van de waterberging zal vanaf maart 2021 worden gebouwd aan het Jeroen Pithuis. Voor het ontwerp van de buitenruimte voor dit prachtige gebouw heeft BWZ Ingenieurs. Door beide projecten goed op elkaar af te stemmen is synergievoordeel behaald dat in de realisatie van beide projecten tot uitdrukking moet komen. Meer over het Jeroen Pithuis kunt u lezen op onze projectenpagina.

 Projectnieuws

"Problemen bestaan niet; je hebt enkel uitdagingen!"

Jan Heinen

senior adviseur gebiedsinrichting

LEES MEER

Benieuwd wat BWZ ingenieurs voor u kan betekenen?