Realisatie waterberging Hedel

Het klimaat verandert, heftige hoosbuien komen vaker voor. Het watersysteem is hier vaak niet op berekend waardoor water op straat blijft staan en voor overlast in huizen kan zorgen. Om in Hedel meer water te kunnen bergen willen Gemeente Maasdriel en Waterschap Rivierenland meer open water aanleggen. BWZ Ingenieurs is gevraagd om een waterberging te realiseren, waarmee overlast kan worden voorkomen.

Vanuit ons team heeft Saskia Muilwijk het ontwerp gemaakt: “Deze waterberging is ontworpen op een manier waarbij de berging pas gaat functioneren als het waterpeil in omliggende watergangen boven een bepaald niveau komen. De berging stort dan vol en het geborgen water wordt via verschillende kunstwerken geloosd op omliggende watergangen wanneer het waterpeil in de omgeving weer zakt.”

Na de voorbereiding en aanbesteding van het werk heeft Jan Heinen de aannemer in de uitvoering begeleid. Dit proces kende een moeizame start: “BWZ Ingenieurs heeft zich ingezet om de uitvoering zo snel mogelijk op gang te krijgen en daarbij te voldoen aan alle verplichtingen die gezaghebbenden aan het werk hadden opgelegd,” aldus Jan.

 Projectnieuws

"Problemen bestaan niet; je hebt enkel uitdagingen!"

Jan Heinen

senior adviseur gebiedsinrichting

LEES MEER

Benieuwd wat BWZ ingenieurs voor u kan betekenen?