Proefproject Legakkerherstel Loosdrechtse Plassen

Het Plassenschap Loosdrecht e.o. wil de mogelijkheden onderzoeken om veenslib, dat bij baggerwerk vrijkomt als bouwstof te benutten en heeft het proefproject als UAV-GC contract op de markt gezet. Hierbij is gevraagd baggerwerk uit te voeren en legakkers te herstellen met het slib. Wij hebben aannemer Van Aalsburg BV ondersteund met het schrijven van het winnende EMVI-plan. Het innovatieve en duurzame plan van Van Aalsburg Griendhouthandel, RWP Projectmanagement en BWZ Ingenieurs heeft bij het Plassenschap hoog gescoord in de EMVI-beoordeling. Tijdens de uitvoering hebben wij  de aannemer ondersteund met engineering, technisch management en secretariaat.

Onze belangrijkste werkzaamheden waren het opstellen van de projectdocumenten, vergunningenmanagement, opstellen van uitvoeringsontwerpen, verificatie/validatie van de eisen van de opdrachtgever en het verzorgen van het voortgangsoverleg, het opstellen en bijhouden van de projectplanning en de voortgangsrapportages en het bouwen van een maquette van het principe.

De Loosdrechtse Plassen zijn ontstaan door turfwinning. Zo ontstond een landschap van langgerekte sloten (petgaten) met daartussen gelegen legakkers. Door wind en golfslag zijn veel legakkers en oevers weggeslagen, waardoor de grote plassen zijn ontstaan. De overgebleven legakkers staan ook nu nog onder druk door golfslag en betreding. Daarnaast is er al vele jaren te veel bagger (veenslib) op de bodem van de plassen. Dat heeft negatieve gevolgen voor de waterkwaliteit en zorgt voor hinder voor de recreatievaart en aanwonenden.

Het proefproject is uitgevoerd in 2017. Bij de Muyeveldse Wetering is een verdwenen legakker teruggebracht. Hiervoor is een techniek gebruikt die zich laat  vergelijken met de toepassing van zinkstukken in de waterbouw. Zinkstukken zijn rasters van wiepen (bossen wilgentenen) die worden afgezonken om stortsteen vast te leggen. Nu zijn de zinkstukken opgestapeld en aan elkaar geknoopt waardoor een constructie is ontstaan die met veenslib is opgevuld. De constructie is afgesloten met maisdoek die het slib binnen de constructie houdt. Het geheel is ingezaaid met gras en de oevers zijn ingeplant met riet. In het legakkergebied Zuidelijke Kievitsbuurt is met dezelfde techniek een bestaand restant van een legakker aan twee zijden van een nieuwe rietoever voorzien.

De techniek is ontwikkeld voor de aanbesteding. Het grote voordeel is dat alleen natuurlijke en duurzame materialen (wilgenhout, maisdoek en henneptouw) nodig zijn. Kunststoffen geotubes of flocculanten (chemische middelen) zijn niet nodig. Baggerspecie wordt bij reguliere werken vanaf de baggerlocatie vervoerd naar depots, waar de bagger kan rijpen tot bruikbare bouwstof. In dit project wordt de specie direct in de buurt van de baggerlocatie benut.  De door ons toegepaste techniek is nog nooit eerder gebruikt en blijkt in dit project goed uitvoerbaar.Projectnieuws

25/03/18
Vergadering Commissie Ruimte Someren

Op woensdag 15 november was de vergadering Commissie Ruimte. Het tweede agendapunt was het beschikbaar stellen
lees meer

Projecten

  • Het klimaat verandert, heftige hoosbuien komen vaker voor. Het watersysteem is hier vaak niet op berekend waardoor water op straat blijft staan en voor overlast in huizen kan zorgen....


  • In opdracht van de provincie Noord-Holland werkt BWZ Ingenieurs in 2022 aan het opstellen van een inrichtings- en beheerplan voor de inrichting van het gebied Peereboom, Opperwoud en de Nes in het gebied Waterland-Oost....


  • In natuurgebied de Bovenmeent net ten zuiden van het Naardermeer in Bussum leven otters, lepelaars en andere watervogels. Hier komen veel liefhebbers op af....


Onze diensten

Van vele markten thuis

Een visie nodig op de toekomst van uw gebied? Behoefte aan inzicht in de benodigde vergunningen voor uw project? Of aan een betrouwbare directievoerder die de uitvoering in goede banen leidt? Vanaf de eerste schets tot aan de oplevering ondersteunen wij onze opdrachtgevers in de publieke en private sector om projecten te realiseren.

Onze ervaren ontwerpers, werkvoorbereiders, hydrologen, groenspecialisten en projectmanagers werken bevlogen aan integrale inrichtingsopgaven. Zij leveren (technische) producten in diverse projectfasen en staan garant voor directe communicatie, efficiënte samenwerking en kwaliteitsproducten.

Jacco
"In dit werk kun je een zinvolle bijdrage leveren aan een mooie en goed ingerichte ruimte"

Jacco van der Linden

adviseur gebiedsinrichting

LEES MEER

Benieuwd wat BWZ ingenieurs voor u kan betekenen?