Landschappelijke Inpassing N320

De N320 in Culemborg had met name in de ochtend- en avondspits doorstromingsproblemen. De weg is daarom op een aantal plaatsen aangepast. Wij hebben voor de aanbestedingsprocedure het EMVI-criterium ‘ruimtelijke kwaliteit’ verzorgd voor Gebr. Van Kessel Wegenbouw.

De provincie Gelderland wilde al bij inschrijving inzicht krijgen in het later uit te werken Definitief Ontwerp. Een belangrijk EMVI-criterium was het indienen van een Schetsontwerp waarmee inzicht werd verkregen in de vormgeving en constructieve aspecten van objecten van het werk. Wij hebben per locatie een schetsontwerp uitgewerkt. Ook hebben wij aan de hand van sfeerimpressies en profielen inzichtelijk gemaakt wat de gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde was van de toegevoegde ruimtelijke kwaliteit. Het ontwerp is daarnaast beknopt tekstueel toegelicht.

Na gunning van de opdracht aan Gebr. Van Kessel hebben wij de impressies voor de bouwborden verzorgd. Deze gaven een beeld van de N320 bij de kruisingen met de Wethouder Schoutenweg en de Rijksstraatweg na oplevering.Projectnieuws

Benieuwd wat BWZ ingenieurs voor u kan betekenen?