Herinrichting Schiezone

Voor Natuurmonumenten heeft BWZ Ingenieurs een plan opgesteld om de waterhuishouding aan te passen binnen de polder Schieveen. Het plan bestaat uit het deels isoleren van een aantal weilanden door het aanleggen van diverse watergangen en kunstwerken. Daarnaast worden diverse natuurvriendelijke oevers aangelegd. De vrijkomende grond is door de strenge regels omtrent grond lokaal verwerkt, en niet afgevoerd zoals bedacht was in de eerste plannen. Aannemersbedrijf Markus uit Amsterdam (die het werk heeft aangenomen) heeft constructief meegedacht hoe de uitvoering geoptimaliseerd kon worden waardoor de doelstellingen van het project gehaald zijn.

De kunstwerken zijn in overleg met HH Delfland zodanig ontworpen dat het waterpeil gereguleerd kan worden aangezien omwonenden soms last hebben van een hoog waterpeil. In twee gebieden was aanpassing van het waterpeil niet mogelijk en zijn de percelen golvend afgegraven waardoor natte en droge omstandigheden ontstaan. Hier moeten nog zogenaamde kopakkerbuizen geplaatst worden ten behoeve van de afwatering.

Benieuwd wat BWZ ingenieurs voor u kan betekenen?