Joeri van Mourik

Joeri van Mourik is adviseur civiele- en cultuurtechniek. Van jongs af aan was hij geboeid door techniek. Hij werkt aan diverse projecten en voert binnen deze projecten verschillende werkzaamheden uit zoals; AutoCAD tekenwerk, het schrijven van bestekken en het toezicht houden tijdens de uitvoering. Door zijn praktijkervaring is hij in staat een goede vertaling ‘van binnen naar buiten’ en andersom te maken. De diversiteit aan projecten, verschillende disciplines die bij elkaar komen en de combinatie van binnen- en buitenwerk motiveert hem.

 

 

"Het leukst is het om projecten van het begin tot het eind mee te maken. Je ziet dan het resultaat van je werk."

Projecten

  • In 2015 vond de ontpoldering van de Noordwaard plaats; een project van Rijkswaterstaat in het kader van ‘Ruimte voor de Rivier’. De Noordwaard is bestemd als doorstroomgebied bij hoge rivierwaterstanden en zorgt bij het volstromen voor een verlaging van de hoge waterstanden.


  • BWZ Ingenieurs gaat in opdracht van en in samenwerking met de provincie Gelderland en het waterschap Rivierenland de herstelmaatregelen Natura 2000 Nieuwe Zuiderlingedijk technisch uitwerken tot een RAW-bestek en tot uitvoering brengen.


  • Waterschap Rivierenland heeft de ambitie om de vrije vismigratie ten behoeve van het ecologische herstel van de wateren in het Rivierengebied te bevorderen. In het beheersgebied van Waterschap Rivierenland komt een groot aantal stuwen, gemalen, sluizen en duikers voor.


Benieuwd wat BWZ ingenieurs voor u kan betekenen?