Waterveiligheid Tiel – Waardenburg

De waterkering tussen Tiel en Waardenburg is in de derde toetsronde grotendeels afgekeurd. In 2016 is door WSRL een veiligheidsanalyse uitgevoerd waaruit volgt dat de dijk is afgekeurd op de deelsporen hoogte, piping, macrostabiliteit binnenwaarts en macrostabiliteit buitenwaarts. Dit dijktraject (19,5 km) is evenals het dijkversterkingsproject Gorinchem-Waardenburg (23 km) een koploperproject. Met deze twee projecten wil WSRL meer zicht krijgen op de versterkingsopgave en hoe deze moet worden ingevuld, ook op basis van de nieuwe regels van het Wettelijke beoordelingsinstrumentarium (2017) en het Ontwerpinstrumentarium (2014v4).

BWZ Ingenieurs levert in dit dijkversterkingsproject de disciplineleider waterveiligheid sinds december 2018. Deze rol omvat de verantwoordelijkheid te komen tot een waterveilig ontwerp, dat voldoet aan de wettelijke normen en eisen zoals opgenomen in het WBI2017 en OI2014v4, en eveneens een sober en doelmatig ontwerp volgens het oordeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). In deze rol wordt een team geotechnici en waterbouwers aangestuurd, die samen werken aan het ontwerp en de geotechnische onderbouwing daarvan voor de dijk. Uitdaging daarbij is het komen tot een geoptimaliseerd ontwerp, waarbij nieuwe rekentechnieken en innovaties zijn meegenomen, binnen vastgestelde kaders wat betreft tijd, geld en kwaliteit.

Benieuwd wat BWZ ingenieurs voor u kan betekenen?