A5H: kade na kade…dwars door de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden

In de zomer van 2022 is BWZ Ingenieurs samen met Waterschap Rivierenland gestart met de Planuitwerkingsfase 1e tranche Kadeversterking A5H (Alblasserwaard – Vijfheerenlanden). Sindsdien doorlopen we een intensief proces van ontwerpen, waterveiligheidsberekeningen, gespreken met de omgeving, conditionerende onderzoeken, rapportages en voorbereiden van vergunningen. Het ene kadetraject na het andere komt erbij!

De Alblasserwaard en Vijfheerenlanden zijn prachtige gebieden met veel boezemwater en dus veel regionale keringen. Een deel daarvan is met betrekking tot de waterveiligheid helaas niet op orde. We zijn gestart met het maken van een ontwerp voor Kade Kortland en de kade langs de Peursumsche Vliet. Vervolgens kwamen de Dwarsgang, de kade langs het Achterwaterschap en de Ammerse kade erbij. Op dit moment werken we dus aan vijf kadetrajecten, ieder met hun eigen uitdaging. Dit zowel in het maken van een waterveilig ontwerp als in omgevingsaspecten. Het blijkt een complexe en boeiende puzzel om tot een kadeontwerp te komen dat voldoet aan de eisen voor waterveiligheid en minimale negatieve effecten heeft voor bijvoorbeeld agrariërs en natuur. En dat uiteraard met voldoende draagvlak in de omgeving! We doen ons best de omgeving gedurende het project goed geïnformeerd te houden. We gaan langs bij direct betrokkenen, organiseren informatiebijeenkomsten en er verschijnt regelmatig een nieuwsbrief.

Meer informatie vindt u op https://www.waterschaprivierenland.nl/kadeversterkingen.