Ontwerpateliers LWM

In opdracht van Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) heeft BWZ Ingenieurs van april tot juni 2024 een drietal ontwerplessen verzorgd aan de opleiding Land- en Watermanagement. Het betrof zogenaamde ontwerpateliers waarin derdejaars voltijd- en deeltijdstudenten aan de slag gingen met het maken van een ontwerp in het kader van de module Waterbouw / Building With Nature. In groepjes moesten zij een Building With Nature-voorstel doen voor een oplossing om de waterverdeling bij de Pannerdensche Kop, waar de Boven-Rijn zich splitst in de Waal en het Pannerdensch Kanaal, te flexibiliseren.

De studenten Land- en Watermanagement moesten in korte tijd bekend gemaakt worden met wat er allemaal komt kijken bij het maken van een doordacht ontwerp. In het eerste ontwerpatelier hebben zij kennis gemaakt met de fasen van ontwerpen en hebben zij enkele basale tekentechnieken aangeleerd gekregen. Daarmee gingen zij aan de slag met het maken van een schetsontwerp.

Vervolgens is één schetsontwerp per groepje uitgekozen om verder uit te werken naar een handgetekend voorlopig ontwerp. Het eindproduct was een masterplan op A0-formaat met dit voorlopig ontwerp voorzien van inventarisatiekaarten, ontwerpprincipes, referentiebeelden en in enkele gevallen zelfs sfeerimpressies en principedoorsnedes. Het was ongelooflijk om te zien waar studenten die niet getraind zijn in ontwerpen in zo’n korte tijdspanne mee kwamen. Een veelgehoorde kreet tijdens de ontwerpateliers was dat studenten deze lessen zo ‘anders dan anders’ ervaren hebben. Zij waren een groot deel van de tijd zelf bezig met ontwerpen in echte werkcolleges, net zo praktisch als BWZ zelf.