Samenwerken met BWZ Ingenieurs, een duurzame keuze!

In april 2024 heeft BWZ Ingenieurs opnieuw een audit laten uitvoeren naar de duurzaamheid van het bedrijf.  Zo behouden we ons certificaat op het hoogste niveau van de CO2-prestatieladder. Een mooi resultaat! Maar daar laten we het niet bij; we blijven ons bedrijf verder verduurzamen. In juni 2023 en januari 2024 zijn drie brandstof auto’s vervangen door elektrische auto’s. Hiermee is nu ruim 50% van ons wagenpark elektrisch. We laden de auto’s bij ons eigen kantoor met groene stroom. In de zomer van 2022 is bij ons kantoor een warmtepomp geplaatst om ons gasverbruik terug te dringen. De resultaten zijn duidelijk zichtbaar, in de afgelopen winter hebben we ruim 70% minder gas verbruikt ten opzichte van de winter van 2021/2022.

We hebben dit voorjaar onze ambitie vergroot en werken samen met ons personeel toe naar een verdere verduurzaming van onze transportbewegingen inclusief ons woon-werk verkeer. Ook kijken we naar mogelijkheden om binnen onze planuitwerking verder te verduurzamen zodat onze projecten op het gebied van water en klimaat, gebiedsontwikkeling en waterveiligheid op een zo duurzaam mogelijke wijze uitgevoerd kunnen worden. Zo dragen we als bureau onze steen bij aan een betere wereld voor morgen.