Risico-inventarisatie voor bevers en dassen

Samen met Ecoresult werkt BWZ Ingenieurs voor Rijkswaterstaat Zuid-Nederland aan een risico-inventarisatie voor bevers en dassen. We brengen het risico op schade door bevers en dassen in de kanalen van Noord-Brabant en Limburg in beeld. Ook stellen we maatregelpakketten op om deze risico’s (waar nodig) te beperken. Met deze innovatieve aanpak hoopt Rijkswaterstaat de bever een stapje voor te blijven. Waar de rivieren al op grote schaal gekoloniseerd zijn door de bever, is dat in de kanalen niet het geval. Nog niet, want de verwachting is dat de opmars van de bever nog wel even doorgaat. Ons doel is in beeld te krijgen waar de bever of das welkom is, en waar hun aanwezigheid beter ontmoedigd kan worden. Ook willen we in kaart brengen waar dan schade beperkende maatregelen genomen moeten worden en waar voorkomen van bever of das al snel te problematisch is. Zo kunnen risico gestuurd maatregelen genomen worden. Hierbij worden de hoofdfuncties van het kanalenareaal (scheepvaart, waterveiligheid, voldoende water, schoon en gezond water en natuur) allemaal beschouwd.

We voorzien onder andere twee deskundigensessies met inzet van gebiedskenners, expertise van de zoogdiervereniging en de Radboud Universiteit Nijmegen, om zo veel mogelijk kennis bij elkaar te brengen.