Digitaal Stelsel Omgevingswet

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet ingevoerd. Dit betekent een grote wijziging voor het uitvoeren van vergunningenscans en voor het aanvragen van vergunningen voor onze projecten. Een aantal collega’s heeft voor invoering van de Omgevingswet al cursussen gevolgd, zodat wij goed op de hoogte zijn van de wijzigingen. Maar nu moeten we ook daadwerkelijk met het Digitaal Stelsel Omgevingswet en het nieuwe Omgevingsloket aan de slag.

Jola van Dijk van Permiso – expertisecentrum vergunningen heeft ons daarom een dag lang bijgepraat en uitgedaagd op het gebied van vergunningen. Het was een interactieve en zeer leerzame dag waarbij zowel onze ervaren collega’s als beginnelingen op het gebied van vergunningen veel hebben geleerd.

We hadden graag gezegd dat wij nu alles weten en zonder problemen vergunningen voor onze opdrachtgevers kunnen aanvragen. Helaas was ook een grote les van de dag dat iedereen zoekende is, zowel aanvragers als verleners van vergunningen. Het systeem kent nog veel kinderziektes en onduidelijkheden. Dit betekent dat het raadzaam is om tijdig te starten met aanvragen en goed in contact te komen en te blijven met het bevoegd gezag.