Kennisdag Waterkeringen

De 21ste PIW-kennisdag (STOWA) op 11 april in Burgers Bush had als thema ‘Dijkbeheer onder veranderende omstandigheden’. BWZ heeft daar samen met RWS de resultaten van onze risicoanalyse naar graverij van bever en das gepresenteerd. In een volle zaal barstte na presentatie van de risico’s de discussie los: in hoeverre is het acceptabel dat dieren in een kering graven? Wat is hierin het verschil tussen primaire en regionale keringen? Als een kering aan de norm voldoet, is het toch goed? Wat mogen preventieve of correctieve maatregelen de maatschappij kosten? En dat terwijl bever en das beschermde soorten zijn, waarvan de aanwezigheid ook zeer gewenst is. Nog een puzzelstukje in onze ruimtelijke inrichting.

De antwoorden op deze vragen zijn nog niet uitgekristalliseerd. Wel is met de uitgevoerde risicoanalyse een voorbeeld getoond van hoe we grip kunnen krijgen op het risico, en hoe we locaties waar maatregelen nodig zijn kunnen prioriteren.

Zie voor meer informatie over de PIW kennisdag: https://www.kennisdagwaterkeringen.nl/home