Herbeoordeling en verkenning kadeverbetering A5H

Waterschap Rivierenland heeft BWZ Ingenieurs geselecteerd als ingenieursbureau voor de herbeoordeling en verkenning van het project Kadeverbetering Alblasserwaard en Vijfheerenlanden (A5H) tranche 1. Dit project heeft tot doel ervoor te zorgen dat de waterveiligheidsopgave als gevolg van te lage en/of instabiele kades wordt opgelost.

Het project heeft twee sporen. Het eerste spoor betreft het herbeoordelen van de kades met als doel de scope van de waterveiligheidsopgave definitief vast te stellen. Het tweede spoor loopt hier parallel aan en is de verkenningsfase. Deze heeft als doel te komen tot een voorkeursalternatief voor de waterveiligheidsopgave en waar van toepassing ook voor een ecologische verbindingszone of natuurvriendelijke oever. Als bureau bieden wij integrale ondersteuning bij het uitvoeren van geotechnische berekeningen, het technisch ontwerpproces, de uitvoering van de (milieu-)onderzoeken en het omgevingsmanagement. In ons projectteam zijn ook specialisten opgenomen van o.a. Greenrivers en CRUX bv.

Wij zien deze samenwerking met het team van WSRL met veel vertrouwen tegemoet.

Benieuwd wat BWZ ingenieurs voor u kan betekenen?