In een speelse samenwerking met de buurtkinderen uit Alphen en dorpsplatform SLAG (Stichting Leefbaar Alphen Gelderland) werken wij aan een ontwerp voor de herinrichting van een speelterrein aan de Valksestraat. ...

De uitbreiding van de Multi Functionele Accommodatie (MFA) in Maasbommel, de aanleg van nieuwe parkeerplaatsen en de bouw van woningen door Woonstichting De Kernen leiden samen tot een opgave voor watercompensatie. In 2018 is reeds een analyse gemaakt van het projectgebied en een globale inrichtingsschets...

Voor Natuurmonumenten heeft BWZ Ingenieurs een plan opgesteld om de waterhuishouding aan te passen binnen de polder Schieveen....

Kinderen uit Alphen werken samen met het dorpsplatform SLAG (Stichting Leefbaar Alphen Gelderland) aan een plan voor de herinrichting van een veldje met bestaande speeltuin tussen de Valksestraat en de Heuvelstraat tot een natuurspeeltuin....

Benieuwd wat BWZ Ingenieurs voor u kan betekenen?