Inrichtingsplan Gendtse Waard

In de Gendtse Waard wordt 150 hectare ingericht als nieuwe natuur. Het project biedt kansen voor recreatie, het verbeteren van de verkeersveiligheid en het toekomstbestendig maken van de steenfabriek. Onze ontwerpers en adviseurs werken aan het ontwerp en onderbouwing voor de m.e.r.-procedure. Wij ondersteunen onze opdrachtgever bij bewoners participatie, presentaties en informatiemomenten. Onze opdrachtgever is K3Delta en Rodruza.

 

De doelstelling van het project is:

“Het onderzoeken en in beeld brengen van de potenties en mogelijkheden om de Gendtse Waard meer aantrekkelijker te maken voor recreant en natuur, door middel van grondstoffenwinning en afgestemd op gebiedseigenschappen en toekomstige (bedrijfs)ontwikkelingen”.Projectnieuws

12/08/20
Herinrichting in de Gendtse Waard

De Gendtse Waard ligt middenin het natuurgebied De Gelderse Poort. Het westelijk deel van de waard is nu nog voornamelijk agrarisch in gebruik en bestaat verde
lees meer
25/03/18
Stresstest en ruimtelijke adaptie

Om de gevolgen van overstromingen, wateroverlast, droogte en hitte zo veel mogelijk te beperken, is actie nodig.
lees meer

Projecten

  • In vervolg op het opstellen van het inrichtingsplan Bernisse heeft WSHD aan BWZ Ingenieurs opdracht gegeven voor een beleidsevaluatie ten aanzien van het beheer en onderhoud, op behoud en herstel van natuurwaarden, landschappelijke kwaliteit en behoud van flora en fauna....


  • In vervolg op het opstellen van het inrichtingsplan Bernisse heeft WSHD aan BWZ Ingenieurs opdracht gegeven voor een beleidsevaluatie ten aanzien van het beheer en onderhoud, op behoud en herstel van natuurwaarden, landschappelijke kwaliteit en behoud van flora en fauna....


  • In vervolg op het opstellen van het inrichtingsplan Bernisse heeft WSHD aan BWZ Ingenieurs opdracht gegeven voor een beleidsevaluatie ten aanzien van het beheer en onderhoud, op behoud en herstel van natuurwaarden, landschappelijke kwaliteit en behoud van flora en fauna....


Onze diensten

Van vele markten thuis

Een visie nodig op de toekomst van uw gebied? Behoefte aan inzicht in de benodigde vergunningen voor uw project? Of aan een betrouwbare directievoerder die de uitvoering in goede banen leidt? Vanaf de eerste schets tot aan de oplevering ondersteunen wij onze opdrachtgevers in de publieke en private sector om projecten te realiseren.

Onze ervaren ontwerpers, werkvoorbereiders, hydrologen, groenspecialisten en projectmanagers werken bevlogen aan integrale inrichtingsopgaven. Zij leveren (technische) producten in diverse projectfasen en staan garant voor directe communicatie, efficiënte samenwerking en kwaliteitsproducten.

Benieuwd wat BWZ ingenieurs voor u kan betekenen?