Conditionering NEZ Madestein Noord-Oost

De ecologische waarde van het water in het Haagse recreatiegebied Madestein wordt opgewaardeerd. In samenwerking met Hoogheemraadschap van Delfland levert BWZ Ingenieurs advies om de waterplantzones en de natuurvriendelijke oevers te optimaliseren. Daarnaast gaan we de Natte Ecologische Zone uitbreiden met een vispaaiplaats. Hiertoe voert BWZ Ingenieurs in samenwerking met haar onderaannemers de conditionerende onderzoeken uit. De verwachting is dat in het voorjaar van 2021 het ontwerpproces in samenwerking met Hoogheemraadschap van Delfland van start gaat.

BWZ Ingenieurs werkt graag met haar partners aan de verbetering van de waterkwaliteit en biodiversiteit van KRW-waterlichamen en potentiële groengebieden.

 Projectnieuws

Robin
"BWZ Ingenieurs; met gevoel voor natuur, water en de openbare ruimte, maar met name voor elkaar"

Robin Crooij

adviseur water

LEES MEER

Benieuwd wat BWZ ingenieurs voor u kan betekenen?