Aerius-berekening Zorglandgoed Vianen

Als voorbereiding op de vergunningaanvraag voor het Zorglandgoed Vianen heeft BWZ Ingenieurs de input geleverd voor de benodigde Aerius-berekening. Hierbij hebben wij het ontwerp voor het landgoed vertaald naar in te zetten machines en benodigde draaiuren. Het beoogde landgoed beslaat ongeveer 17,3 hectare en het ontwerp hiervoor hebben wij in 2019 samen met LEKSTEDE Wonen gemaakt. Dit ontwerp bestaat uit een landschappelijke inpassing van de bebouwing aan de rand van Vianen; te weten o.a. boomgaarden, watergangen, akkerranden,  natuurspelen, hagen, wandelrondjes door griend, akkers en boomgaarden. Hierbij is veel aandacht voor de historische verkavelingspatronen, vergroten van de biodiversiteit en beperkt toegankelijk maken van de polder voor wandelaars.Projectnieuws

Robin
"BWZ Ingenieurs; met gevoel voor natuur, water en de openbare ruimte, maar met name voor elkaar"

Robin Crooij

adviseur water

LEES MEER

Benieuwd wat BWZ ingenieurs voor u kan betekenen?