Jan Heinen

Jan Heinen werkt bij BWZ Ingenieurs aan projectvoorbereiding in de ruimste zin van het woord. De nadruk ligt bij Jan op het technische vlak en de realisatiefase. Hij heeft veel ervaring met voorbereiding en uitvoering van zowel traditionele (RAW) als geïntegreerde contractvormen, van ontwerp tot het uitwerken van het contract. “Het adviseren en ontzorgen van een opdrachtgever zie ik als belangrijke drijfveer in mijn werk. Geïntegreerde projecten waarbij diverse disciplines samenkomen en ik betrokken ben van begin tot eind vind ik het leukst om te doen,” Jan ziet problemen als uitdagingen en gaat daar flexibel en oplossingsgericht mee om. “Als fervente mountainbiker wil ik nooit mijn meerdere erkennen in lastige en technische klimmen. Dit doorzettingsvermogen pas ik graag toe om projecten naar tevredenheid van de opdrachtgever af te ronden”.

"Problemen bestaan niet; je hebt enkel uitdagingen!"

Projecten

  • Parkeerplaats Het Hof is in de jaren zeventig van de twintigste eeuw aangelegd. De verouderde voorzieningen kenmerken zich in verhardingen die in de huidige tijd onvoldoende rekening houden met hitte- en waterstress.


  • Gemeente Helmond heeft een hoog ambitie doelstelling; park Brouwhuis opnieuw inrichten.


  • Het klimaat verandert, heftige hoosbuien komen vaker voor. Het watersysteem is hier vaak niet op berekend waardoor water op straat blijft staan en voor overlast in huizen kan zorgen.


Benieuwd wat BWZ ingenieurs voor u kan betekenen?