Jan Heinen

Jan Heinen werkt bij BWZ Ingenieurs aan projectvoorbereiding in de ruimste zin van het woord. De nadruk ligt bij Jan op het technische vlak en de realisatiefase. Hij heeft veel ervaring met voorbereiding en uitvoering van zowel traditionele (RAW) als geïntegreerde contractvormen, van ontwerp tot het uitwerken van het contract. “Het adviseren en ontzorgen van een opdrachtgever zie ik als belangrijke drijfveer in mijn werk. Geïntegreerde projecten waarbij diverse disciplines samenkomen en ik betrokken ben van begin tot eind vind ik het leukst om te doen,” Jan ziet problemen als uitdagingen en gaat daar flexibel en oplossingsgericht mee om. “Als fervente mountainbiker wil ik nooit mijn meerdere erkennen in lastige en technische klimmen. Dit doorzettingsvermogen pas ik graag toe om projecten naar tevredenheid van de opdrachtgever af te ronden”.

"Problemen bestaan niet; je hebt enkel uitdagingen!"

Projecten

  • In vervolg op het opstellen van het inrichtingsplan Bernisse heeft WSHD aan BWZ Ingenieurs opdracht gegeven voor een beleidsevaluatie ten aanzien van het beheer en onderhoud, op behoud en herstel van natuurwaarden, landschappelijke kwaliteit en behoud van flora en fauna.


  • In opdracht van Natuurmonumenten hebben wij onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om het watersysteem in de natuurgebieden van polder Schieveen (landgoederenzone ten noorden van Rotterdam) te vereenvoudigen en beter af te stemmen op de natuurdoelen, waaronder dotterbloemgraslanden en natte oeverzones.


Benieuwd wat BWZ ingenieurs voor u kan betekenen?