Inrichtingsplan oevers Bernisse

In opdracht van Waterschap Hollandse Delta werken wij aan het inrichtingsplan oevers Bernisse. Ons doel hierbij is om het Recreatiegebied Bernisse een positieve impuls te geven op het gebied van beleving, landschap en natuur.

Het inrichtingsplan bestaat uit: analyse & ontwerpuitgangspunten, natuurvisie en ontwerp. Samen met Bureau Waardenburg, gemeente Nissewaard, Waterschap Hollandse Delta en Staatsbosbeheer vormen wij het projectteam. Onderdeel van dit proces is participatie met belanghebbenden en burgers in de vorm van inloopmomenten en werksessies.

Aanleiding van dit ontwerpproces is de commotie rondom de wilgenkap in het najaar van 2017. Hierbij is een groot deel van de karakteristieke knotwilgen op de oevers gekapt. Om het gebied weer een positieve impuls te geven op het gebied van beleving, landschap en natuur zijn wij ingeschakeld.

Het Bernissegebied is een uniek recreatiegebied met natuurwaarden. Vergroting en verbetering van recreatieve mogelijkheden staat voorop in het gebied. Hiervoor zijn de verbetering van landschapsbeleving, natuurwaarden en ecologie van groot belang. Deze zorgen voor een unieke sfeer in het gebied en voor het goed functioneren op het gebied van waterkwaliteit, ecologie en waterveiligheid (oeverbescherming).

Inrichtingsplannen:

Inrichtingsplan Bernisse bouwstenen

Inrichtingsplan Bernisse oevers

 

 Projectnieuws

10/12/19
Waterkwaliteitsverbetering in de Bernisse

Het Waterschap werkt aan een inrichtingsplan voor het Bernissegebied. Na de commotie over de wilgenkap, is men er wel van doordrongen dat omwonenden hierbij bet
lees meer
19/12/18
Bewoners mogen meepraten over aanpak Bernissegebied

Het Waterschap werkt aan een inrichtingsplan voor het Bernissegebied. Na de commotie over de wilgenkap, is men er wel van doordrongen dat omwonenden hierbij bet
lees meer
22/11/18
Oevers van de Bernisse krijgen opknapbeurt

De definitieve plannen van het Waterschap Hollandse Delta, om de oevers van de rivier de Bernisse enorm op te knappen, zijn nu bekend. In een zaal van…. &
lees meer
18/10/18
Inrichtingsplan Oevers Bernisse

Woensdag 10 oktober heeft een derde participatiemoment voor het inrichtingsplan oevers Bernisse plaatsgevonden, in de vorm van een inloopbijeenkomst. Tijdens de
lees meer
22/01/20
Inrichtingsplan Oevers Bernisse

Volgens BWZ Ingenieurs is er niets mooiers dan een project tot uitvoering te zien komen waaraan wij als bureau hebben meegewerkt.
lees meer

Projecten

  • Gemeente West Maas en Waal neemt maatregelen om de gemeente zo goed mogelijk aan te passen aan het nieuwe klimaat met stortbuien, hitte en droogte. Dat wordt ‘klimaatadaptie’ genoemd....


  • In opdracht van de provincie Utrecht is BWZ Ingenieurs eind 2020 gestart met ingenieursdiensten voor het maken van een uitvoeringsgereed inrichtingsplan voor natuurontwikkeling en recreatief medegebruik in Marickenland (gemeente De Ronde Venen)....


  • In opdracht van Amsterdam UMC heeft BWZ Ingenieurs het definitief ontwerp, RAW-bestek en tekeningen opgesteld voor de realisatie van een waterberging op het terrein van de locatie AMC aan de Meibergdreef....


Onze diensten

Van vele markten thuis

Een visie nodig op de toekomst van uw gebied? Behoefte aan inzicht in de benodigde vergunningen voor uw project? Of aan een betrouwbare directievoerder die de uitvoering in goede banen leidt? Vanaf de eerste schets tot aan de oplevering ondersteunen wij onze opdrachtgevers in de publieke en private sector om projecten te realiseren.

Onze ervaren ontwerpers, werkvoorbereiders, hydrologen, groenspecialisten en projectmanagers werken bevlogen aan integrale inrichtingsopgaven. Zij leveren (technische) producten in diverse projectfasen en staan garant voor directe communicatie, efficiënte samenwerking en kwaliteitsproducten.

Levinus
"Het resultaat moet een antwoord, oplossing of advies zijn waar de klant mee verder kan én wil. Dat is voor mij de grote uitdaging"

Levinus Boxhoorn

projectleider / adviseur water

LEES MEER

Benieuwd wat BWZ ingenieurs voor u kan betekenen?