Bestek Noordwaard

In 2015 vond de ontpoldering van de Noordwaard plaats; een project van Rijkswaterstaat in het kader van ‘Ruimte voor de Rivier’. De Noordwaard is bestemd als doorstroomgebied bij hoge rivierwaterstanden en zorgt bij het volstromen voor een verlaging van de hoge waterstanden. Begin 2020 is de Noordwaard voor het eerst (gedeeltelijk) overstroomd. Er zijn nieuwe dijken, overloopkaden en terpen voor woningen en bedrijven aangelegd. Om de dijken goed te kunnen onderhouden en inspecteren worden buitendijkse op- en afritten aangelegd, de beheerpaden voorzien van halfverharding en worden hekwerken en rasters aangebracht. Op diverse locaties vinden tevens herstel- en verbeterwerkzaamheden plaats, zoals het aanbrengen van oeververdediging op locaties met veel golfaanval, het baggeren van watergangen, doorspuiten van duikers, aanbrengen van beschoeiing en het snoeien en verwijderen van opschot. Ook worden de steunbermen onder afschot gebracht, zodat geen verweking plaatsvindt in de teen van de dijk. BWZ Ingenieurs heeft samen met Waterschap Rivierenland de werkzaamheden voorbereid en verzorgt momenteel toezicht op de uitvoering door aannemers Van der Plas uit Giessen en Gebr. Tolenaars uit Nieuwendijk.Projectnieuws

Benieuwd wat BWZ ingenieurs voor u kan betekenen?