Onderzoek visvijver Hamelspoel

Zodra de omstandigheden het toelaten gaat BWZ Ingenieurs aan de slag met een watersysteemanalyse voor visvijver Hamelspoel voor de gemeente Oss. In november 2019 is er massale vissterfte opgetreden in visvijver Hamelspoel. Het moment van vissterfte in het jaar was ongewoon en een massale vissterfte is in het verleden niet eerder opgetreden in deze visvijver. Tegelijkertijd bleek het zuurstofniveau erg laag. De oorzaak hiervoor is niet gevonden. De gemeente Oss wil in de toekomst voorkómen dat er weer massale vissterfte optreedt. Het onderzoek heeft daarom als doel om te komen tot een kansrijk maatregelenpakket om de waterkwaliteit van de visvijver te verbeteren.

In het plan van aanpak van BWZ Ingenieurs is gewaardeerd dat we een praktische insteek hanteren, met de nodige analyses en gericht op het bepalen van maatregelen. We nemen de opdrachtgever mee in het bepalen van de kansrijke maatregelen door hier een werksessie voor te beleggen. BWZ Ingenieurs heeft zin in deze klus, die goed aansluit op onze expertises gebiedsinrichting en watersysteemanalyses.

Benieuwd wat BWZ ingenieurs voor u kan betekenen?